2x een 3e prijs bij de Zachte Bal PC 2016

Reinder en Jan Geert hebben een 3e prijs gewonnen bij de Zachte Bal PC 2016 in Franeker, deze prijs was er ook voor Michel en Steven Nesse. Gefeliciteerd!

3e prijs zachte bal PC 2016
1e prijs: Gerrit Groen, Hans Wassenaar, Jasper Boomsma

2e prijs: Rinze Steneker, Hendrik Bouwhuis, Rutger Vallinga

3e prijs: Allard Hoekstra, Steven Nesse, Michel Nesse

3e prijs: Jan Geert Dijkstra, Reinder Huisman, Harm Jilderda

Facebooktwitter