NIEUWSBRIEF KV JAN REITSMA

27 maart 2019

Zaalkaatspartij op zaterdag 23 januari in Makkum

Beste leden van de KV,

Volgende week zaterdag 23 januari is er weer het traditionele zaalkaatsen in Makkum, aanvang 18.00 uur voor de senioren. Dit jaar kunnen de jeugdleden ook meedoen, zij starten om 14.00 uur en zijn hierover apart door de Jeugdcommissie geïnformeerd.

Inschrijven kan tot vrijdag 22 januari 20.00 uur via info@kvjanreitsma.nl of bij een bestuurslid of op de vernieuwde website bij "Aanmelden ledenpartij" onder de kop "Wedstrijdzaken".

  

Met vriendelijke groet,

Bestuur KV Jan Reitsma.

---