De prijswinnaars van de LPM (24 augustus 2019)

Het was afzien op het kaatsveld met deze tropische temperaturen. We danken alle kaatsers en vrijwilligers die gisteren hebben geholpen om de LPM zo’n groot succes te maken!
Hier de foto’s van de prijswinnaars:

1ste prijs A-klasse – Sjoerd Atze de Jong, Anne Wind, Melvin Tolsma

1ste prijs B-klasse – Johan Jan van Ys, Ebe Brander, Rinze Cuperus

2de prijs B-klasse – Jouke Visser en Andrys Osinga

3de prijs B-klasse – Steven Akker, Hidde Folkertsma en Henk Nesse

1ste prijs Dames – Nynke Agema en Feikje Folkertsma van Houten

2de prijs Dames – Andrea de Jong en Geartsje Stegenga

Prijswinnaars jeugd met Bas Wierda die de krans heeft gewonnen

 

ALLE PRIJSWINNAARS GEFELICITEERD!!!

 

Facebooktwitter

Spread the word. Share this post!