Douwe en Menno gefeliciteerd met de 3e prijs op NK pupillen!

Harlingen, zaterdag 24 juni 

Douwe en Menno hebben tijdens de NK pupillen de 3e prijs gewonnen! 

In de halve finale verloren ze met 4-5/4-6 van de latere winnaars uit Raerd. Zie hieronder het wedstrijdverloop.
1e omloop
1.Witmarsum – 2. Exmorra 3-5 / 0-6 
3.Hommerts – 4.Pingjum 5-5 / 2-6
5.Raerd – 6.Reahûs 5-3 / 6-6
7.Spannum – 8.Arum 3-5 / 6-6
9.Dronryp – 10.Marsum 5-1 / 6-2
11.Sexbierum – 12.Dongjum 4-5 / 2-6
13.Grou – 14.Bitgum 1-5 / 2-6
15.Makkum – 16.Winsum 5-4 / 6-2
17.Sint Annaparochie – 18.Minnertsga 2-5 / 4-6
19.Easterein – 20.Bolsward 5-0 / 6-0
21.Harlingen – 22.Morra-Lioessens 5-2 / 6-6

2e omloop
Exmorra – Pingjum 2-5 / 0-6
Raerd – Arum 5-3 / 6-6
Dronryp – Dongjum 5-2 / 6-4
Bitgum – Makkum 5-3 / 6-2
Minnertsga – Easterein 5-4 / 6-6
Harlingen staand nummer

3e omloop
Harlingen –  Pingjum 1-5 / 6-6
Raerd – Dronryp 5-5 / 6-0
Bitgum – Minnertsga 5-1 / 6-6

Halve finale
Pingjum – Raerd 4-5  / 4-6
Bitgum staand nummer

FINALE
Bitgum –  Raerd 1-5 / 4-6


Alle prijswinnaars

3e prijs voor Menno Johnson en Douwe Faber, samen met hun coach Jan Wind

Facebooktwitter