Heren Hoofdklasse Vrije formatie 4 september

1e prijs: Partuur 1
Gert-Anne van der Bos MANTGUM
Kees van der Schoot SEXBIERUM
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE

2e prijs: Partuur 8
Marten Bergsma MINNERTSGA
Dylan Drent HARLINGEN
Hendrik Kootstra MINNERTSGA

3e prijs: Partuur 9
Durk Ennema SEXBIERUM
Pieter van der Schoot SEXBIERUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM

Voor meer foto’s van de hoofdklassepartij in Pingjum klik HIER met dank aan Henk Bootsma

Facebooktwitter