Het houdt niet op voor Douwe. Weer de krans!

Douwe beleeft een uiterst succesvol weekend. Na eerst op zaterdag de krans gewonnen te hebben in Grou, heeft hij vandaag samen met Eelco Meijer uit Hallum de krans gewonnen in Marssum!

DOUWE, ALWEER GEFELICITEERD MET DE EERSTE PRIJS!!!

KNKB Pupillen jongens A+B klasse

Er werd gekaatst in A klasse en B klasse +herkansing.
Ze gingen om 10.00 uur van start met 15 partuur in de B klasse.
In de winnaarsronde waren de prijzen voor:
1e prijs:Douwe Faber Pingjum,Eelco Meijer Hallum.
2e prijs:Leon Smink Makkum,Milan Krottje Dronryp.
3e prijs:Edwin Arjen Yska Bolsward,Enrico Post Sexbierum.
3e prijs:Tyme Jonker Mantgum,Rindert Zijlstra Pietersbierum.
Verliezersronde:1e prijs:Jorrit Palma Tzum,Tymen Bijlsma Bolsward.
2e prijs:Jelte Meesters Bitgummole,Hjalmar Dijkstra St Anna Par.

In de A klasse gingen we met 4 2-tallen van start om 11.00 uur.
Zij kaatsten poule,hier waren de prijzen voor:
1e prijs:Jelvin Kaper St Anna Par,Clive van der Weerdt Makkum.
2e prijs:Nick van der Walt Sexbierum,Remco Post Sexbierum.

Facebooktwitter