Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
Marieke de Jong

Penningmeester:
Reinder Huisman

Algemeen lid:
Feikje Folkertsma
Joey Leeuwen
Gerrit Faber

e-mailadres: jc.kv.jan.reitsma@gmail.com