Jongens Reduzum 1e prijs van Popta partij (8 juni 2019)

1e prijs Reduzum: Johannes Gerben Brinksma- Jesper Tolsma (k) – Melle Fopma

2e prijs Morra-Lioessens:  Jacob Klaas Dijkstra – Johan Sipma – Arjen Schregardus

3e prijs Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra – Harold de Boer – Jelmer Miedema en Ingelum: Menno Osinga – Remco Osinga – Jurrit Osinga

 

Aizo Veltman (Hommerts-Jutryp), Rick Alberda (Harlingen) en Jordy Mossel (Dokkum) zijn zaterdag de winnaars geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor jongens.


1e prijs d.e.l. – wedstrijd: Aizo Veltman – Jordy Mossel – Rick Alberda


2e prijs d.e.l. – wedstrijd: Johannes Cnossen (Gau) – Jacob Tolsma (Exmorra) – Redmer van Netten (Hommerts-Jutryp)

3e prijs d.e.l. – wedstrijd: Stan van der Berg (Grou) – Luka van der Weg (Wommels) – Jens Jepkema (Winsum)

 

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!!!

Facebooktwitter