Aanmelden ledenpartij

Aanmelden ledenpartij

Hier kunnen junioren en senioren zich aanmelden voor een ledenpartij. De jeugd onder de kop "Jeugd"

Aanmelden

Wedstrijdagenda K.V. Jan Reitsma

Wedstrijdagenda K.V. Jan Reitsma

Zie hier de wedstrijdagenda voor het seizoen
2020

Meer info

Sponsoren

Sponsoren

We willen de sponsoren danken voor hun bijdrage dit jaar. Klik op link voor de sponsoren.

Sponsoren

Jongens Reduzum 1e prijs van Popta partij (8 juni 2019)

1e prijs Reduzum: Johannes Gerben Brinksma- Jesper Tolsma (k) – Melle Fopma 2e prijs Morra-Lioessens:  Jacob Klaas Dijkstra – Johan Sipma – Arjen Schregardus 3e prijs Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra – Harold de Boer – Jelmer Miedema en Ingelum: Menno Osinga – Remco Osinga – Jurrit Osinga   Aizo Veltman (Hommerts-Jutryp), Rick Alberda (Harlingen) en