Prijswinnaars Straatkaatsen (11-14 juni 2019)

De volgende sponsoren worden hartelijk bedankt:

Jos Kienstra Bestrating voor de kransen

Loods-15 Fietsen van Pieter voor de jeugdprijzen

1e prijs A-klasse: Jan Hof – Steven Nesse – Igor Kuiper

2e prijs A-klasse: Anne Wind – Andrys Osinga – Willem Miedema

1e prijs B-klasse: Gerrit Harm Folkertsma – Johan van IJs – Jelmar Gerritsma

2e prijs B-klasse: Jouke Visser – Douwe Faber – Matty Noordmans

1e prijs jeugd: Hessel en Bas

Herinneringsmedaille: Mariana – Jurgen – Rutmer – Sara

Facebooktwitter

Spread the word. Share this post!