Uitslagen en prijsuitreiking KNKB Heren 50+ wedstrijd 10 juni 2017

Met prachtig weer heeft kaatsvereniging Jan Reitsma Pingjum dit jaar de KNKB Heren 50+ wedstrijd georganiseerd.
Met een mooie opkomst van 54 Kaatsers, opende Jappie Tigchelaar deze kaatsdag. 
Het waren gezellige en sportieve wedstrijden, onder leiding van clubscheidsrechters Andrea de Jong  en Jappie Tigchelaar………… 
De kransen zijn door Jan en Sjoukje Wind gesponsord, waarvoor hartelijk dank.

De volgende heren gingen met een mooie prijs naar huis.  

A-klasse

1e prijs
Piet Zondervan, St. Annaparochie – Piet Machiela, St. Jacobiparochie – Jan v.d. Schoot, Sexbierum

2e prijs
Jelle Jan Bouma, Franeker – Dirk Machiela, St. Jacobiparochie – Fetze Jan Kooistra, Ried

3e prijs 
Hans Felkers, Stiens – Wybren v.d Woud, Leeuwarden – Tiede Boorsma, St. Nicolaasga

 

B-klasse

1e prijs
Age van der Goot, Goënga – Tjeerd Dijkstra, Easterein – Gerrie Otter, Goutum
 
2e prijs
Jan  Vellinga, Easterein – Sipke Hiemstra, Easterein – Henk Woppenkamp  Hauwert

3e prijs
Jan v.d Meulen, Franeker – Anne Brouwer, Wommels – Jan Brandsma, Grijskerk


1e prijs herkansingsronde
Joop Bootsma, Reahus – Germ Hallema, Jorwert – Roel Sijbesma, Easterein
 

2e prijs herkansingsronde
Jan de Jong, Menaam – Maikel Versnel, St. Annaparochie – Piet v.d. Ploeg, St. Jacobiparochie

 

 

Facebooktwitter

Spread the word. Share this post!