Voorzitter:
Vacant

Vice-voorzitter / Competitiekaatsen heren:
Jappie Tigchelaar
Tel.: 06-51145769

Secretaris:
Igor Kuiper
De Tsjasker 10
8748 DW Witmarsum
Tel.: 06-42365452

Penningmeester:
Andrys Osinga
Tel.: 06-18063974

Algemene zaken / Jeugdzaken:
Johan Visser
Tel.: 06-12103667

Algemene zaken / Dames:
Elske Klik
Tel.: 0517-579602

Algemene zaken:
Sjoukje Wind
Tel.: 06-45008562

Kantine:
Ria de Jong
Tel.: 0517-579637