Lidmaatschap

De contributie bedraagt: € 27,50 voor senioren en €15,00 voor jeugd
Inleg ledenpartijen: €5,00 senioren en €2,00 voor jeugd

Het lidmaatschap van de kaatsvereniging kan alleen schriftelijk opgezegd worden voor 1 januari van het nieuwe seizoen bij de secretaris of de penningmeester van de vereniging. Bij latere opzegging zal het bestuur slechts bij buitengewone omstandigheden anders besluiten.

Het is zeer belangrijk dat u bij adreswijziging ons op tijd informeert!

Contributie kan overgemaakt worden op ibannummer:
NL11 RABO 0101 2660 14 ten name van KV Jan Reitsma te Pingjum

De meeste leden hebben de kaatsvereniging gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren.
Dit zal dit jaar per 1 juni plaatsvinden. Heeft u nog geen automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met M.J. Postma (penningmeester) tel. 0610867615.

Wanneer uw gegevens wijzigen zoals bij verhuizing, kunt u dit doorgeven aan de secretaris van de kaatsvereniging.