Lidmaatschap Jeugdcommissie

Iedereen die geboren is voor 1 januari 2013 kan jeugdlid worden van kaatsvereniging Jan Reitsma. Voor de jeugd die na deze datum is geboren, is er een speciale groep, dit zijn de “kabouters”.

Als jeugdlid van de kaatsvereniging Jan Reitsma kan je zowel deelnemen aan de trainingen, ledenpartijen, de federatiepartijen en de KNKB-wedstrijden. Als kabouter kun je alleen deelnemen aan de trainingen in de zomer en de winter. Van jou wordt tijdens de trainingen en wedstrijden verwacht dat je in sportkleding en sportschoenen, met een lach, op het veld verschijnt.

Alleen de jeugdleden betalen contributie, welke € 12,50 per jaar bedraagt. De kabouters betalen een éénmalige bijdrage van € 5,00 per jaar.

Gelieve het contributiegeld over te maken op bankrekeningnummer:
NL05 RABO 0106 9314 07 t.n.v. K.V. Jan Reitsma te Pingjum o.v.v. ‘contributie 2019’

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden voor 1 januari van het nieuwe seizoen bij de secretaris van de Jeugdcommissie.