Contributie jeugdleden

Iedereen geboren voor 1 januari 2015 kan jeugdlid worden van de kaatsvereniging Jan Reitsma. Voor de jeugd na deze datum hebben we de groep kabouters en de mini kabouters.
De jeugdleden betalen een contributie, welke € 15,00 per jaar bedraagt. De mini kabouters en kabouters betalen een eenmalige bijdrage van € 5,00 per jaar.

Let op: bankrekeningnummer is gewijzigd.
Graag overmaken op NL11RABO 0101266014.
t.n.v. KV Jan Reitsma ovv contributie met naam erbij.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden voor 1 januari van het
komend sportjaar bij de jeugdcommissie via e-mailadres: jc.kv.jan.reitsma@gmail.com