Ledenpartijen, Competitie en Training:

KV Jan Reitsma organiseert naast de ledenpartijen ook trainingsavonden en een competitie op de vrijdagavonden. Voor de Seniorencompetitie zal er weer gespeeld worden voor de felbegeerde wisselbeker en de eeuwige roem. Opgave ter plaatse bij het aanwezige bestuurslid.
De start van de competitie is op vrijdag 6 mei om 19:00 uur

Kaatsen voor Dames 2022

Ben je 14 jaar of ouder, dan kun je op de vrijdagavond mee doen aan de competitie. Ook wij starten op 6 mei 19.00 uur. Wanneer er voldoende deelname is spelen we om de vel begeerde wissel trofee.
2021 was Feikje Folkertsma de trotse winnares van dit prachtige object.
Kaats je mee, dan zijn de kosten € 5,00 voor het hele seizoen. Graag de eerste avond contant mee nemen.
Wij zien jullie graag op het veld.
Een mooie start van het weekend met na afloop gezellig na zitten met een frisje of biertje.
Neem gerust buurvrouw, collega of vriendin mee! Alleen maar gezellig!
Wij wensen jullie alvast een fi jne sportieve zomer.
Voor vragen kun je contact op nemen met Elske Klik 0517-579602 of elskeklik@gmail.com

Ledenpartijen:

Opgave voor de ledenpartijen t/m de donderdag voorafgaande aan de wedstrijd tot 20.00 uur bij iemand van het bestuur. Dezelfde avond óf vrijdagavond vindt dan ook de loting plaats om 20.00 uur in de kantine. Vaak is er in de kantine de week ervoor ook al eenWintekenlijst aanwezig voor de eerstkomende wedstrijd.
Opgave kan ook via de website of per e-mail: info@kvjanreitsma.nl

Let op een bevestigingsmailtje!