Ledenpartijen, Competitie en Training
KV Jan Reitsma organiseert naast de ledenpartijen ook trainingsavonden en een competitie op de vrijdagavonden. Voor de Seniorencompetitie zal er weer gespeeld worden voor de felbegeerde wisselbeker en de eeuwige roem. De aanvang van de competitie is dit seizoen op: vrijdag 11 mei om 19.00 uur. Opgave ter plaatse bij Jappie Tigchelaar.

Kaatsen voor Dames 2018
Beste Kaatsdames, It giet wer oan! 11 mei starten wij voor de tweede keer met de kaatscompetitie voor dames vanaf 14 jaar.
Ben je lid van de vereniging of wil je dat worden, dan kun je op vrijdagavond mee kaatsen en strijden om deze prachtige wisselprijs. Wij starten om
19.30 uur. Graag eerder aanwezig zijn, zodat Sjoukje de parturen uit kan zetten en een zo eerlijk mogelijke verdeling kan maken. De kosten voor het hele seizoen zijn € 5,00. Graag dit de eerste avond contant meenemen. Voor vragen kun je contact opnemen met Elske Klik: 0517-579602 of elskeklik@gmail.com.
Tot ziens op het kaatsveld wij hebben er zin in! Jullie ook?

Jeu de boules op vrijdagavond
Op het kaatsveld naast de kaatskantine ligt een prachtige, dubbele jeu de boules baan. Deze baan wordt de laatste jaren niet meer gebruikt en dat is zonde. Hier gaan we verandering in brengen!
Bij droog weer is er elke vrijdagavond vanaf 19:15 de mogelijkheid om te “boulen”.
Dus kan of wil je niet kaatsen maar vind je het gezellig om met een groepje in het zonnetje een spel te spelen, kom dan op de vrijdagavond. Je hoeft je niet aan te melden: om 19:15 inventariseren we het aantal mensen en dan wordt er een indeling gemaakt. Ook beginners zijn welkom, het gaat om de gezelligheid.
Er zijn ballen aanwezig maar als je zelf (ijzeren) jeu de boules ballen hebt, neem deze dan mee.
Voor vragen en aanmelding kan je mailen naar:
nadiacornelisse@gmail.com

Ledenpartijen:
Opgave voor de ledenpartijen t/m de donderdag voorafgaande aan de wedstrijd tot 20.00 uur bij iemand van het bestuur. Dezelfde avond óf vrijdagavond vindt dan ook de loting plaats om 20.00 uur in de kantine. Vaak is er in de kantine de week ervoor ook al een intekenlijst aanwezig voor de eerstkomende wedstrijd. Opgave kan ook via de website of per e-mail: info@kvjanreitsma.nl. Let op een bevestigingsmailtje!