Ledenpartijen, Competitie en Training:

KV Jan Reitsma organiseert naast de ledenpartijen ook  trainingsavonden en een competitie op de vrijdagavonden. Voor de Seniorencompetitie zal er weer gespeeld worden voor de felbegeerde wisselbeker en de eeuwige roem. Opgave ter plaatse bij Jappie Tigchelaar.

Let op: Een eventuele start wordt meegedeeld via Facebook, e-mail en onze website.

Kaatsen voor Dames 2021

Beste Kaatsdames,
Het is alweer 125 jaar geleden dat onze vereniging opgericht werd. Waren er toen ook dames die kaatsten?
Ik denk het niet. Wat een voorrecht dat het tegenwoordig heel gewoon is dat vrouwen aan bijna alle sporten mee kunnen doen. Door de jaren heen zijn er uit onze verenging heel wat prachtige kaatsdames voort gekomen,die ook prestigieuze prijzen gewonnen hebben. En daar zijn we trots op. Maar het verleden is niet de toekomst en de toekomst is niet altijd zoals het was. Het tal dames wat deel neemt aan het competitie kaatsen neemt af en dat is heel jammer. De vrijdagavond een mooie sportieve start van het weekend met als afsluiting een drankje op het terras of in de kantine. Elkaar op een gezellige sportieve manier ontmoeten. Dat spreekt toch iedereen aan! Ik zou zeggen, kom naar het kaatsveld en zorg er voor dat de vereniging en het dameskaatsen blijft bestaan. Wij houden vol!!

In mei starten wij met de kaatscompetitie voor dames vanaf 14 jaar. Ben je lid van de vereniging of wil je dat worden, dan kun je op vrijdagavond mee kaatsen en strijden om deze prachtige wisselprijs.
Wij starten om 19.15 uur. Kom even eerder want Jappie/Sjoukje zetten de parturen uit en willen de dames zo eerlijk mogelijk verdelen zodat wij echt om half acht los kunnen.
De kosten voor het hele seizoen is € 5,00 graag de eerste avond contant meenemen.
Tot ziens op het kaatsveld wij hebben er zin in! Jullie ook?
Voor vragen Elske Klik 0517-579602 of elskeklik@gmail.com

Ledenpartijen:

Opgave voor de ledenpartijen t/m de donderdag voorafgaande aan de wedstrijd tot 20.00 uur bij iemand van het bestuur. Dezelfde avond óf vrijdagavond vindt dan ook de loting plaats om 20.00 uur in de kantine. Vaak is er in de kantine de week ervoor ook al een intekenlijst aanwezig voor de eerstkomende wedstrijd. Opgave kan ook via de website of per e-mail: info@kvjanreitsma.nl. Let op een bevestigingsmailtje!