Het is weer zover, het seizoen 2019 zit er weer aan te komen. Maar eerst wil ik jullie allemaal bedanken voor de inzet van vorig jaar, dik voor elkaar!

Ook dit jaar zijn ons weer K.N.K.B. wedstrijden toegewezen, ik doe wederom een beroep op jullie om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Zonder jullie hulp is het niet mogelijk om deze wedstrijden te organiseren.

Als u staat ingedeeld op een datum welke u niet past, probeer dan zelf te ruilen met iemand anders. Wij proberen het voor u weer zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met broodjes, soep en koffie. Verder verzoeken wij u om een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn.

Tot ziens op het veld!  

Jappie Tigchelaar.

Zaterdag 4 mei: Heren 50+  A+B klasse
Aanvang: 10:00

F. Flapper, S. Bruinsma, M. Dil, G. H. Folkertsma, M. van der Meer, S. Nesse, M. Nesse, T. Goslinga, J. Faber, H. Brandsma, B. Folkertsma (was A. Odinga), Jouke van Dijk, J. Wind, J. de Best, J. Kienstra, R. Sijbesma, A. Wind, Justin van Dijk, W. Osinga, R. Cuperus

Zondag 19 mei: KNKB Heren 30+ DEL
Aanvang: 10:00

S. Akker, R. Bartels, J. de Best, J. Brander, A. Dijkstra, M. Dil, G. H. Folkertsma, Durk P. Hilarides, C. de Jong, J. Kuipers, H. Nesse, H. Mulder, G. Roffel, Geke Reitsma

Zaterdag 8 juni: P.B. van Popta partij: KNKB jongens
Aanvang: 10:00

E. Brander, H. Brandsma, J. Bruinsma, Justin van Dijk, J. G. Dijkstra, A. Odinga (was B. Folkertsma), T. Folkertsma, J. de Hoop, T. Houtsma, R. Huisman, A. de Jong, S. A. de Jong, T. van der Molen, F. Noordhuis, Gosse Reitsma, G. Stegenga, S. Akker, P. Altena, R. Bartels, M. Tolsma, C. Anema, F. van de Wetering, T. Bartels (was Jesper Ykema), J. van Ys, H. Nesse, S. Nesse, M. Nesse, O. Haakma, Michiel de Jong

Zaterdag 6 juli: KNKB Schooljongens VF
Aanvang: 10:0
0

Jesper Ykema (was T. Bartels), S. van den Berg, J. de Boer, Jouke van Dijk, K. Dijkstra, H. Folkertsma, Martsje de Jong, Mariëlle Postma, M. J. Postma, M. Roffel, S. Roffel, M. van Schaik, L. Gerritsma, L. Odinga, A. Lok, T. de Witte, Isa Siemensma, L. Arensman, Alie Visser

Voor de Heren Hoofdklasse partij op 1 september (de Merke) zullen de leden nog persoonlijk worden benaderd en gevraagd om als keurmeester te fungeren op deze dag.