Het is weer zover, het seizoen 2023 zit er weer aan te komen. We willen jullie bedanken voor de inzet van vorig jaar!
Ook dit jaar zijn ons weer K.N.K.B. wedstrijden toegewezen, we doen wederom een beroep op jullie om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Zonder jullie hulp is het niet mogelijk om deze wedstrijden te organiseren.
Als u staat ingedeeld op een datum welke u niet past, probeer dan zelf te ruilen met iemand anders. Wij proberen het voor u weer zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met broodjes, soep en koffie. Verder verzoeken wij u om een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn.

Tot ziens op het veld!

Zondag 4 juni: P.B. van Popta partij: Aanvang 10:00 uur KNKB jongens Afd. + opstap
P. Altena, Y. Andela, L. Arensman, T. Bartels, S. van der Berg, J. de Boer,
I. Folkertsma, H. Folkertsma, M. Roffel, S. Roffel, J. de Best, S. Bruinsma,
G.H. Folkertsma, C. de Jong, H. Nesse, S. Nesse, M. Nesse, H. Mulder,
G. Roffel, J Tigchelaar, E. Brander, Justin van Dijk, J.G. Dijkstra, T. Feenstra, B. Folkertsma, T. Folkertsma, B. Hof, J. de Hoop, T. Houtsma, R. Huisman, Gosse Reitsma, Johan Visser, Jouke Visser, L. Stellema, T. Zijlstra, R. Cuperus, J. Faber.

Zaterdag 24 juni: KNKB heren 50+ Afd. en DEL Aanvang: 10:00 uur
N. Agema, M. Dil, D.S. Hilarides, D. Hilarides, C. Anema, A. Dijkstra,
Sander Elgersma, S.A. de Jong, M. Tolsma, O. Haakma, Michiel de Jong,
J. van Ys, E. de Boer, Jouke van Dijk, D. Faber, J. Hof, P. Jongstra, W. Osinga, B. Tulen, J. Wierda, J. Reinsma, B. Zeilmaker, M. van Schaik, L. Odinga,
Isa Siemensma, R. Odinga, M. Reitsma, H. Lok, J. Gerritsma, G. de Witte,
T. de Witte, B. Wierda.

Voor de Heren Hoofdklasse partij op 4 september (de Merke) zullen de leden nog persoonlijk worden benaderd en gevraagd om als keurmeester te fungeren op deze dag.