Het is weer zover, het seizoen 2022 zit er weer aan te komen. We willen jullie bedanken voor de inzet van vorig jaar!
Ook dit jaar zijn ons weer K.N.K.B. wedstrijden toegewezen, we doen wederom een beroep op jullie om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Zonder jullie hulp is het niet mogelijk om deze wedstrijden te organiseren.
Als u staat ingedeeld op een datum welke u niet past, probeer dan zelf te ruilen met iemand anders. Wij proberen het voor u weer zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met broodjes, soep en koffie. Verder verzoeken wij u om een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn.

Tot ziens op het veld!

Zondag 29 mei: KNKB Heren 2e klas VF onbeperkt Aanvang: 10:00 uur
J. de Best, T. Feenstra, A. Dijkstra, S. Bruinsma, G. H. Folkertsma, Jouke Visser, C. de Jong, H. Nesse, H. Mulder, G. Roffel, Johan Visser, J. Tigchelaar. D. Faber, E. Brander, B. Hof

Zondag 5 juni: P.B. van Popta partij: KNKB jongenskaatsen Afd. + opstap. Aanvang: 10:00 uur
Sander Elgersma, H. Brandsma, T. Zijlstra, Justin van Dijk, J. G. Dijkstra, B. Folkertsma, T. Folkertsma, J. de Hoop, T. Houtsma, R. Huisman, A. de Jong, S. A. de Jong, Gosse Reitsma, G. Stegenga, S. Akker, P. Altena, M. Tolsma, C. Anema, A. Osinga, S. Nesse, M. Nesse, O. Haakma, Michiel de Jong, L. Stellema

Zaterdag 30 juli: Dames 1ste klas VF onbeperkt + herk Aanvang: 10:00 uur
S. Akker, J. de Best, J. Reinsma – Brander, A. Dijkstra, M. Dil, Durk P. Hilarides, C. de Jong, M. Brandsma – Noordmans, F. Folkertsma, G. Roffel, Jouke Visser, E. Brander

Zaterdag 6 augustus: Federatie Welpen/pupillen/schooljeugd Aanvang 10:00 uur
T. Bartels, S. van den Berg, J. de Boer, H. Folkertsma, Mariëlle Postma, M. Roffel, S. Roffel, M. van Schaik, L. Odinga, Isa Siemensma, L. Stellema, N. Agema, R. Odinga, M. Reitsma, D. Lubberts, J. Faber, S. Nesse, H. Lok, J. van Ys

Voor de Heren Hoofdklasse partij op 4 september (de Merke) zullen de leden nog persoonlijk worden benaderd en gevraagd om als keurmeester te fungeren op deze dag.