Het is weer zover, het seizoen 2021 zit er weer aan te komen. Maar eerst wil ik jullie allemaal bedanken voor de inzet van vorig jaar, dik voor elkaar!
Ook dit jaar zijn ons weer K.N.K.B. wedstrijden toegewezen, ik doe wederom een beroep op jullie om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Zonder jullie hulp is het niet mogelijk om deze wedstrijden te organiseren.
Als u staat ingedeeld op een datum welke u niet past, probeer dan zelf te ruilen met iemand anders. Wij proberen het voor u weer zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met broodjes, soep en koffie. Verder verzoeken wij u om een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn.

Tot ziens op het veld!
Jappie Tigchelaar.


Zaterdag 12 juni: P.B. van Popta partij: Aanvang 10:00 uur KNKB jongens Afd. + opstap
L. Arensman, T. Bartels, Sj. van den Berg, Jelle de Boer, Jouke van Dijk, H. Folkertsma,
J. Gerritsma, L. Gerritsma, R. Huisman, T. Houtsma, Martsje de Jong, A. Lok, L. Odinga,
M. Roffel, S. Roffel, Isa Siemensma, T. de Witte, Alie Visser, G. de Witte en bestuur

Zaterdag 19 juni verplaatst naar 24 juli: KNKB Meisjes Meisjes NK Aanvang: 10:00 uur
S. Akker, J. de Best, S. Bruinsma, A. Dijkstra, J.G. Dijkstra, M. Dil, B. Folkertsma,
G. Folkertsma, T. Folkertsma, Durk P. Hilarides, C. de Jong, S.A. de Jong, H. Mulder,
H. Nesse, M. Noordmans, M. Okkema, Geke Reitsma, G. Roffel, Jouke Visser

Zaterdag 17 juli: Heren en Dames 35+ VF onbeperkt + herk. Aanvang: 10:00 uur
C. Anema, P. Alberda, Rick Alberda, P. Altena, E. Brander, A. Brandsma, H. Brandsma,
R. Cuperus, J. Faber, O. Haakman, J. de Hoop, A. de Jong, Michel de Jong, A. Osinga,
S. Nesse, L. Stellema, A. Wind, Jan Wind, Jesper Ykema

Voor de Heren Hoofdklasse partij op 5 september (de Merke) zullen de leden nog persoonlijk worden benaderd en gevraagd om als keurmeester te fungeren op deze dag.