Pingjum, april 2018

Aan de leden van “De Ban“,
De lente komt er aan!
Kaatsers komen weer naar buiten om te trainen en de eerste wedstrijden te kaatsen.
Over een maand begint het kaatsseizoen, we zien er naar uit.

Dit jaar wordt alweer de 20e keer dat we Kaatsvereniging Jan Reitsma een bedrag
zullen aanbieden en we vertrouwen erop dat dit opnieuw €1600 kan zijn. Daar worden
de prijzen en eretekens van de Heren Hoofdklassepartij op 2 september tijdens de
Penjumer Merke van bekostigd.
We vragen u ook dit jaar om een bijdrage van €45, met meer zijn we natuurlijk ook
heel blij, zodat wij, sponsorclub De Bân, wederom deze prijzen kunnen aanbieden.

U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL11 Rabo 0101266014 t.n.v. KV Jan Reitsma Pingjum met de vermelding “De Bân”
Alvast onze hartelijke dank,

Mei groetnis ut Penjum,
Paulus en Cobi Groenendijk