Pingjum, maart 2020
Aan nieuwe leden van “De Bân“,

De lente komt er aan!
Kaatsers komen weer naar buiten om te trainen en hun  eerste wedstrijden te kaatsen. Over ruim een maand begint het kaatsseizoen, we zien er naar uit.

Dit jaar wordt alweer de 22ste keer dat we Kaatsvereniging Jan Reitsma een bedrag zullen aanbieden en we vertrouwen erop dat dit opnieuw €1.500,- kan zijn. Daar worden de prijzen en eretekens van de Heren Hoofdklassepartij op 6 september tijdens de Penjumer Merke van bekostigd.
We vragen u om een bijdrage van 45 euro, met meer zijn we natuurlijk ook heel blij, zodat wij, sponsorclub De Bân, wederom deze prijzen kunnen aanbieden.
Wij zorgen dan voor een noflik plakje voor 2 personen inclusief een natje en een droogje op ons terras.

U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL 11 RABO 0101266014  t.n.v. KV Jan Reitsma Pingjum met de vermelding “De Bân.”
Alvast  onze hartelijke dank,

Mei groetnis út Penjum,
Paulus en Cobi Groenendijk