Pingjum, april 2019

Aan leden en nieuwe leden van “ De Bân “,

De lente komt er aan!
Kaatsers komen weer naar buiten om te trainen en de eerste wedstrijden te kaatsen. Over een maand begint het kaatsseizoen, we zien er naar uit.

Dit jaar wordt alweer de 21e keer dat we Kaatsvereniging Jan Reitsma een bedrag zullen aanbieden en we vertrouwen erop dat dit opnieuw €1.500,- kan zijn. Daar worden de prijzen en eretekens van de Heren Hoofd-klassepartij op 1 september tijdens de Penjumer Merke van bekostigd.

We vragen u ook dit jaar om een bijdrage van 45 euro, met meer zijn we natuurlijk ook heel blij, zodat wij, sponsorclub De Bân, wederom deze prijzen kunnen aanbieden.

U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL 11 RABO 0101266014 t.n.v. KV Jan Reitsma Pingjum met de vermelding “De Bân”.

Alvast  onze hartelijke dank,

 

Mei groetnis út Penjum,

Paulus en Cobi Groenendijk